PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednávce pobytu je nutné složit 50% z celkové částky za pobyt. 

Pokud je ubytování zrušeno, platí následující storno podmínky:

  • Při zrušení pobytu 30 dnů před nástupem pobytu bude záloha vrácena v plné výši.
  • Při stornování pobytu od 29. do 15. dne do nástupu na pobyt bude vrácena jen polovina zálohy.
  • Při stornování pobytu v době kratší než 14 dnů před nástupem, nebude záloha vrácena.
  • Zpětné zaslání stornované zálohové platby nebo její poměrné části na účet objednatele bude sníženo o manipulační poplatek ve výši 200 Kč.

Doplatek za pobyt spolu s rekreačním poplatkem se hradí v den nástupu v hotovosti.

Při předčasném ukončení pobytu nárok na vrácení poměrné části ceny za ubytování a stravování objednateli nepřísluší.

Při nedodržení objednaného termínu nástupu na pobyt budou objednateli nevyčerpané služby za ubytování a stravování účtovány v plné výši.

V případě technické závady na bazénové technologii, která zapříčiní vyřazení bazénu z provozu, nevzniká objednateli (ubytovanému) nárok na snížení či vrácení poměrné části ceny pobytu.

Neakceptujeme platební karty.