PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Rezervace ubytování se provádí písemně přes rezervační formulář, který je umístěn na webových stránkách www.napluskovci.com, nebo emailem na adresu materanka@seznam.cz.

2. Rezervace je platná až po písemném potvrzení recepcí a následně je závazná pro obě strany.

3. Při objednávce pobytu je nutné složit 50% z celkové částky za pobyt.

4. Host je povinen uhradit zálohu v uvedeném termínu splatnosti. Pokud tak neučiní, rezervace není platná.

5. Zálohová platba se hradí bezhotovostně na základě vystavené a elektronicky odeslané faktury ve formátu PDF.

6. Pokud je ubytování ze strany hosta zrušeno, platí následující storno podmínky:

  • Při zrušení pobytu 30 dnů před nástupem pobytu bude záloha vrácena v plné výši.
  • Při stornování pobytu od 29. do 15. dne do nástupu na pobyt, bude vrácena jen polovina zálohy.
  • Při stornování pobytu v době kratší než 14 dnů před nástupem, nebude záloha vrácena.

7. Zpětné zaslání stornované zálohové platby nebo její poměrné části na účet objednatele bude sníženo o manipulační poplatek ve výši 200 Kč.

8. Doplatek za ubytování, stravování a další poplatky spojené s pobytem hosta se hradí v den nástupu v hotovosti.

9. V případě snížení počtu předem objednaných osob nebo nedodržení objednaného termínu nástupu na pobyt, budou objednateli nevyčerpané služby za ubytování a stravování účtovány v plné výši.

10. Při předčasném ukončení nebo přerušení pobytu hosta bez zavinění ubytovatele, nevzniká hostu nárok na vrácení ceny nebo její poměrné části za nevyčerpané ubytování a stravování.

11. V případě technické závady na bazénové technologii, která zapříčiní vyřazení bazénu z provozu, nevzniká hostu nárok na snížení či vrácení poměrné části ceny pobytu.

12. V případě vládního nařízení o omezení poskytování služeb relaxačního centra (uzavření bazénu) nevzniká hostům nárok na slevu, případně vrácení poměrné části ceny pobytu.

13. Ubytování v den nástupu je možné od 14.00 hod., v den odjezdu je nutno uvolnit pokoj do 10.00 hod.

14. Dárkový poukaz je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

15. Neakceptujeme platební karty.